Navigace

Aktuální značení paliva na čerpacích stanicích

Již od října 2018 platí nové značení paliv, jehož úkolem je ujednotit symboliku.

Již od října 2018 platí nové značení paliv, jehož úkolem je ujednotit symboliku v zemích Evropské unie, Švýcarska, Srbska, Makedonie, Turecka, Norska, Lichtenštejnska a Islandu. Ve všech těchto zemích je nyní možné koupit palivo jednodušeji podle nové symboliky.

Zabraňuje záměnám

Kromě zmiňovaného zjednodušení nákupu je hlavním důvodem úpravy snaha zajistit, aby nedocházelo záměnám v použití paliv a následným škodám na vozidle.

Již existující opatření, která tomuto mají zabránit (na příklad natankování nafty do benzínového auta zabraňuje užší vstupní trubice, do které se tankovací pistole s naftou prostě nevejde a nelze ji tak natankovat), tak byla tímto rozšířena.

Symbolika je jednoduchá

Co to tedy znamená?

  • BENZÍN má označení KOLEČKO
  • NAFTA má označení ČTVEREC
  • DALŠÍ PALIVA mají označení KOSOČTVEREC

Další znaky

Uvnitř symbolu je písmeno, které označuje typ povinně přidávané biosložky a číslo, které ukazuje její maximální podíl v palivu.

  • Benzín E = ethanol v benzínu
  • Nafta B = biodiesel v naftě
  • Nafta XTL = syntetická (parafinická) nafta
  • Další (plynná) paliva LPG = zkapalněný ropný plyn
  • Další (plynná) paliva LNG = zkapalněný zemní plyn
  • Další (plynná) paliva H2 = vodík
  • Další (plynná) paliva CNG = stlačený zemní plyn

Příklad

Klasická nafta má značku B7 – tedy nafta s maximální příměsí 7 % biodieselu.

Natural 95 a 98 má značku E5 – tedy benzín s maximální příměsí 5 % ethanolu.

Kde jsou obrazce umístěny

Značení paliv novými symboly je nyní na stojanech a tankovacích pistolích. Obvykle je doplněn také současný název, který naučí zákazníky novou symboliku „zažít“. Není třeba se tak obávat, že dojde k omylu, i když se je hned člověk nenaučí z paměti.

Nově tak budou označována i vozidla registrována po říjnu 2018 – označení používaného paliva bude umístěno minimálně na krytu nádrže nebo u ústí vstupní trubice.

Akceptujeme platební karty

Obrázek akceptovaných karet

Kontaktní údaje

MAXIAUTO s.r.o., Bavorská 856, Praha 5, 155 00 GOOGLE MAPS